Sådan foregår bodelingen, når forholdet til din samlever går i stykker

At gå fra en samlever kan naturligvis være en vanskelig beslutning. Også selvom I ikke har været gift, kan det ligeledes være, at der er en form for økonomisk samliv at finde en løsning på: Måske ejer I et hus sammen, står to på en lejekontrakt, har købt bil sammen, optaget et lån eller noget helt femte. Hvis I var gift, var der et helt særligt regelsæt, der regulerede mange af disse spørgsmål: Dette regelsæt findes i ægtefælleloven. Men som du nok havde gættet, så gælder ægtefælleloven altså kun for ægtefæller. Så hvad gælder egentlig, hvis I blot var samlevende, men ikke gift? Det skal vi kigge på i denne artikel. Det bør indledningsvist bemærkes, at denne artikel ikke er udtryk for fyldestgørende juridisk rådgivning eller erstatning hertil; artiklen skal blot oplyse om nogle generelle regler indenfor området.

Udgangspunkt: Hver part for sig

Har I ikke været gift, er det faktisk stort set sådan, at hver part er for sig. Akkurat som hvis I blot var to venner, der havde boet sammen, og som nu skulle flytte fra hinanden. Der sker således som udgangspunkt ingen bodeling for samlevende. Der skal således ikke nødvendigvis ske en deling af jeres formue, hvis I ophører samlivet – en sådan deling sker alene ved ægtefæller, når disse skal skilles. Derfor sker der faktisk ikke nødvendigvis noget ved jeres retsforhold, bare fordi I ikke længere er samlevende – har I begge valgt at optage et lån sammen, hæfter I stadig (formentlig solidarisk) for disse lån. Der er dog stadig særlige regler ved fx lejemål, hvor lejeloven tager hånd om situationen med samlevende, der ophæver samlivet.

Det betyder også, at I sådan set ejer hver jeres aktiver – ting, som du har købt alene, er dine. Dem har du således som udgangspunkt ret til at beholde, hvis I flytter fra hinanden. Dette gælder også, hvis du har købt en bil, som din nu tidligere samlever gjorde brug af; er det din bil, så må du som udgangspunkt bestemme over den og derved også tage den med, hvis du skal flytte, eller beholde den, hvis din tidligere samlever flytter. Du har samtidig som udgangspunkt ikke ret til at få en andel af din tidligere samlevers formue – ligesom vedkommende som udgangspunkt ikke har nogen ret til at få nogen andel i din formue. Der er dog i meget særegne tilfælde tilkendt en samlever en kompensation ved samlivsophævelse; dette har Højesteret gjort for lang tid siden, men der skal mange ting til, førend denne situation kan komme på tale.