Sådan skal du forholde dig til en arv

Det er de færreste af os, der har styr på, hvordan man forholder sig til en arv og de mange arveregler, der kommer i forbindelse med den. Da man i forvejen er i en sorgproces efter en person er død, så kan de forskellige praktiske gøremål være lidt uoverskuelige at forholde sig til. Du kan heldigvis finde hjælp til alle de praktiske gøremål, der kommer i forbindelse med en person dør. Det gælder også, hvordan du håndterer arven, som den afdøde har efterladt sig. Læs med i denne artikel, og bliv klogere på, hvordan du skal forholde dig til en arv.

Hvordan håndterer man en arv?

Når en person dør, så skal der ordnes flere praktiske og juridiske gøremål. Det kan f.eks. være afviklingen af dødsboet, som den afdøde har efterladt sig. Herudover kommer der også en arv, der skal fordeles blandt de forskellige nulevende familiemedlemmer. Arverækkefølgen starter med den afdødes ægtefælle eller partner. Herefter følger eventuelle efterladte børn af den afdøde. Hvis ingen af familiemedlemmerne ønsker at modtage en arv, går arven tilbage til partnerne eller partnerens slægtninge som aftalt i loven. Ifølge arveloven er arven opdelt i tre forskellige klasser, hvor børn og ægtefælle er de første, der vil arve. Derefter følger andre slægtninge. Nogle kan blive påtvunget sig en arv, hvis der ikke er andre nulevende arvinger tilbage at give den til. 

Hvad indgår i en arv?

Hvis den afdøde ikke har skrevet testamente, hvori han/hun dikterer hvem arver hvad, så er det arveloven, der fordeler arven ud blandt de forskellige familiemedlemmer. En arv indeholder alle værdier, som den afdøde efterlader sig. Det kan være penge, aktiver, ejendomme eller andet af værdi. Hvis du har mistet et familiemedlem, så vil du blive tildelt en arv. Det kan i nogle situationer være en større sum penge eller kun en lille brøkdel, da arven er fordelt ud på samtlige familiemedlemmer. Hvis du har særlige ønsker til fordelingen af din arv, så skal du oprette et testamente. Det kan i nogle tilfælde være en god ide at gøre, men der er også mange, der ikke får lavet et testamente. 

Hvem kan hjælpe dig med fordelingen af en arv?

Hvis du ikke har styr på de forskellige arveregler eller har problemer med nogle familiemedlemmer i forhold til arven, så kan du finde hjælp fra en advokat til arv. Her vil en advokat sætte sig ned sammen med dig, og få et større overblik over de mange punkter i arven. Før en arv overhovedet kan udbetales til arvingerne, så skal gælden, der er i dødsboet først betales. Der kan nemlig være en del gæld i huset, som den afdøde efterlader sig. En advokat kan hjælpe dig med at forstå, hvordan arven skal fordeles ud blandt jer alle. Herudover kan en advokat også hjælpe dig, inden du bliver indkaldt til et møde i skifteretten om afviklingen af et dødsbo.